polish language
english language
 

   SoftwareCheck Professional wersja 10 = skaner+baza+konsola


licencja:

SMALL
(1..19 stacji)
299 EUR cena niezależna od ilości stacji
MEDIUM
(kilkadziesiąt stacji)

   299 EUR + 2 EUR * (każda stacja powyżej 19) cena zależna od ilości stacji
ENTERPRISE
(bez ograniczeń ilościowych)

499 EUR cena niezależna od ilości stacji
wszystkie stacje w firmie, na zawsze!   SoftwareCheck RemAudit = dodatkowy moduł do inwentaryzacji stacji i skanowania online "na żądanie"

wszystkie stacje w firmie, na zawsze!

   179 EUR
promocja
oferta tylko dla użytkowników SoftwareCheck 10 Enterprise
co to jest RemAudit?opcjonalnie:
Gwarancja Technologii
399 EUR/ rok wszystkie aktualizacje, bazy wzorców, nowe szablony podsumowań dosyłane na bieżąco
Materiały instalacyjne na CD, książka
12 EUR opcjonalnie, ponieważ wszystkie materiały są dostępne na www


Zadaj pytanie


Zamów teraz   

Zamówienie powinno zawierać przynajmniej wyszczególnienie towarów (rodzaj, ilość, cena), dokładny adres odbiorcy zamówienia i faktury, nazwisko i podpis osoby zamawiającej i odbierającej, ewentualnie jakiekolwiek inne sugestie dotyczące płatności lub przekazania.

Faktury VAT wystawiane są w PLN. Dostawcą jest firma polska (KERN CS Poland).
Podane tu ceny netto kalkulowane są w Euro. Cena Euro liczona jest na podstawie kursu sprzedaży w NBP w dniu wystawiania faktury. Oprogramowanie sprzedawane jest jako "programy komputerowe".
W przypadku stałych klientów i Partnerów płatności odbywają się przelewem na konto KERN Communications Systems Poland po otrzymaniu faktury wraz z towarem. Termin płatności to standardowo 7 dni. W innych przypadkach na ogół prosimy o przedpłatę na podstawie proformy.
   
Partnerzy KERN
Oferujemy współpracę i partnerstwo w audytach dla Waszych klientów. Partnerzy KERN podlegają specjalnemu systemowi promocji i obsługi technicznej.
System promocji obejmuje:
  • Odsprzedaż całych programów Waszym klientom - reseller
  • Zaopatrywaniu Audytorów tylko w moduły do wykonania audytu u klienta i ich dalszej, samodzielnej obsługi - niezależnie od KERN
Zakres współpracy i system rabatów reguluje Umowa zawierana pomiędzy KERN a Partnerem.
W razie zainteresowania proponujemy kontaktWykonujemy Audyty
Nasi certyfikowani specjaliści przeprowadzają Audyty Legalności.
Start      Korzyści      Jak działa      Demo      Oferta      Kontakt
Copyright © 2008 KERN Communications Systems Poland. All rights reserved.